Notice: Only variables should be assigned by reference in /hosting/www/gigapp.org/public/plugins/system/section/section.php on line 27 EAPC L'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Newsletter GIGAPP

suscríbete a nuestro newsletter
Gracias
Please wait
Notice: Undefined property: stdClass::$tabs in /hosting/www/gigapp.org/public/plugins/djcatalog2/pagebreak/pagebreak.php on line 131

Entidades amigas

EAPC L'Escola d'Administració Pública de Catalunya

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

L'Escola té per missió millorar i innovar les administracions públiques mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic.

Més enllà de l'assumpció dels valors propis de la societat i dels que inspiren els comportaments professionals de les persones que treballen a les administracions, els valors fonamentals que orienten l'acció de l'Escola són l'ètica de servei públic, l'eficiència i l'eficàcia, l'equitat, la transparència, la receptivitat i la pluralitat. Com a organisme al servei institucional, l'Escola procura:

Facilitar la integració del personal en el seu entorn de treball.
Contribuir a millorar els resultats de les persones que hi treballen en el desenvolupament de les seves responsabilitats.
Preparar millor les persones de l'organització per als canvis futurs.

L'activitat de l'Escola s'articula a partir dels eixos següents:

Formació per a la innovació i la millora de la gestió pública a l'Administració de la Generalitat i a les administracions locals de Catalunya.
Formació per contribuir a definir uns valors institucionals propis per a la Generalitat de Catalunya i per a la resta d'administracions catalanes, que incrementi les capacitats institucionals del país, fent compatible la millora de les habilitats gerencials dels empleats públics amb valors públics i institucionals.
Dissenyar una recerca externalitzada que configuri l'EAPC com el think tank in house del país en matèria d'administració pública, i un agent destacat de divulgació.
Potenciació de la xarxa territorial de l'Escola.
Internacionalització de l'EAPC perquè esdevingui un referent a Espanya, a Europa i a l'Amèrica Llatina.
Línies estratègiques
La formació com a instrument de millora i innovació de lesadministracions públiques catalanes.
Una política en formació directiva com a eix fonamental del'Escola.
L'Escola com a agent d'innovació i modernització en l'àmbitde la selecció a les diverses administracions públiques.
La recerca al servei de les polítiques d'innovacióinstitucional de les administracions públiques catalanes.
Un nou model de gestió, i també d'organització,transversal, flexible i adaptable.
Gestió de les xarxes de relacions externes, imatge idivulgació.

URL: http://eapc.gencat.cat/ca/lescola/qui_som/presentacio/

 https://twitter.com/eapccat


  • No GT conformados
  • Aunqie varios investigadores y funcionarios de la EAPC forman parte de la comunidad GIGAPP desde hace años, no hay colaboraciones aún

 

  • Convenio marco de colaboración (borrador no finalizado) GIGAPP EAPC (2016) a ser suscrito en #GIGAPP2016

 

Sobre el GIGAPP

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito internacional y capacidad plena de obrar, de acuerdo con lo establecido  ....

Sobre el GIGAPP

Aviso Legal

Login

organizaciones amigas